สารดูดความชื้นที่ทำจากดิน

สารดูดความชื้นที่ทำจากดิน

Call to order: 0858124188

สารดูดความชื้นที่ทำจากดิน Ecobag 085-812 4188

สารดูดความชื้นที่ทำจากดิน Ecobag 085-812 4188

สารดูดความชื้นชนิดเม็ด ที่ผลิตจากดิน แอปต้าพูไดท์ สามารถดูดความชื้นได้มากกว่าดินทุกชนิด และซิลิก้า เจล
ที่ผลิตจากธรรมชาติ 100% ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

ความสามารถในการดูดความชื้น

ความชื้นสัมพัทธ์ ความสามารถในการดูดความชื้น บรรจุภัณฑ์
90% > 40% พลาสติก, กระดาษ, กระดาษเยื่อ, ถุงผ้า,
แบ่งบรรจุ ขนาด 1 – 2,000 กรัม
แบบกระสอบ กระสอบละ 25 กิโลกรัม

ประโยชน์ของ อีโค่ ดราย ชนิดเม็ด

 • มีความสามารถในการดูดความชื้นสูง
 • สามารถทำงานได้ดีในทุกที่ ที่มีความชื้น ทั้งสูงและต่ำ
 • เป็นมิตรกับสภาพแวดล้อม
 • ปลอดภัย สามารถกำจัดโดยทิ้งไปในธรรมชาติได้
 • สะดวกต่อการใช้งานและจัดเก็บ
 • ซองบรรจุแห้งไม่เปียกแฉะแม้ดูดความชื้นแล้ว
 • ราคาถูกกว่าสารดูดความชื้นชนิดอื่นๆ

 

สารดูดความชื้นที่ทำจากดิน

สารดูดความชื้นที่ทำจากดิน

สารดูดความชื้นที่ทำจากดิน การใข้งาน

สำหรับสินค้าอุตสาหกรรม

 • อุปกรณ์อิเล็คโทรนิค ใช้เก็บอุปกรณ์อิเลคโทรนิคให้ปลอดภัยจากความชื้น
 • อุตสาหกรรมแอร์ ดูดความชื้นจากอุปกรณ์
 • ส่งออก ป้องกันความเสียหายจากความชื้น ระหว่างการขนส่งที่ต้องใช้ระยะเวลานาน
 • คลังสินค้า ป้องกันสินค้าที่ที่มีราคาสูง จากความเสียหายที่เกิดจากความชื้น ระหว่างจัดเก็บรักษา

สำหรับใช้ในครัวเรือน

 • อาหารแห้ง ป้องกันความเสียหายจากความชื้น และช่วยรักษาความสดและความกรอบของอาหาร
 • ยาและเวชภัณฑ์ ช่วยรักษาคุณภาพยา
 • อุปกรณ์ถ่ายภาพ ป้องกันฟิล์มเสื่อมคุณภาพจากความชื้น และป้องกันกล้องถ่ายรูปเสียหายจากความชื้น