สารดูดความชื้นสำหรับตู้คอนเทนเนอร์ แคลเซี่ยมคลอไรด์

แคลเซี่ยมคลอไรด์

สารดูดความชื้นสำหรับตู้คอนเทนเนอร์ แคลเซี่ยมคลอไรด์ (IPD Power Desiccant)

Call to order: 0858124188

InterDry Power Desiccant 085-812 4188

InterDry Power Desiccant 085-812 4188

สารดูดความชื้นสำหรับตู้คอนเทนเนอร์ แคลเซี่ยมคลอไรด์

ประสิทธิภาพการดูดความชื้นสูงกว่า 200% ของปริมาณสาร

มีขนาด 500 และ 1000 กรัม

สารดูดความชื้นของเราใช้ แคลเซี่ยมคลอไรด์เป็นสารประกอบหลัก จึงทำให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม.

ดังนั้นจึงทำให้เป็นสารดูดความชื้นที่ดีที่สุดที่นอกจากจะใช้กับ เฟอร์นิเจอร์, เหล็ก และสินค้าอิเล็กโทรนิคได้ดีแล้ว ยังปลอดภัยที่จะใช้กับสินค้าพืชผลเกษตร และอาหาร

หลังจากถึงปลายทางแล้ว สามารถทิ้งได้เหมือนขยะทั่วไป

สารดูดความชื้นสำหรับตู้คอนเทนเนอร์ แคลเซี่ยมคลอไรด์

สารดูดความชื้นสำหรับตู้คอนเทนเนอร์ แคลเซี่ยมคลอไรด์

ข้อดีของการใช้ แคลเซี่ยมคลอไรด์เป็นส่วนประกอบคือ

  • ทำให้ดูดความชื้นได้มากกว่า 200% ของปริมาณสาร
  • ง่ายต่อการติดตั้ง และถอดออก
  • ไม่รั่วซึม
  • ไม่เปลืองพื้นที่ในการบรรจุสินค้า
  • ราคาถูก
  • จำนวนที่ใช้ต่อ 1 ตู้คอนเทนเนอร์น้อยกว่าสารดูดความชื้นชนิดอื่น
  • ไม่เป็นพิษต่อมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม