ซิลิก้าเจล – silicagel

ซิลิก้าเจล (Silica Gel) ผลิตจาก โซเดี่ยม ซิลิเกด ที่สกัดจากทรายที่มีซิลิก้า เปอร์ เซนต์ สูง ผสมกับกรดกำมะถันเจือจาง ด้วยคุณสมบัติของกรดกำมะถันที่สามารถดูดความชื้นได้ ประกอบกับโครงสร้างรูพรุนของซิลิก้า ทำให้สามารถกักเก็บน้ำไว้ ซิลิก้าเจล จึงเป็นสารสีใสคล้ายแก้วที่สามารถดูดความชื้นได้

Call to order: 0858124188

silicagel - ซิลิก้าเจล All colors, all sizes 085-812 4188

silicagel – ซิลิก้าเจล
All colors, all sizes
085-812 4188

ความสามารถในการดูดความชื้น (30°C)

ความชื้นสัมพัทธ์ ความสามารถในการดูดความชื้น
20% >   10 %
50% >  20%
90% >  30%

การใช้งาน

ซิลิก้า เจล ( Silica Gel ) สำหรับสินค้าอุตสาหกรรมการใช้งาน

 • อุปกรณ์อิเล็คโทรนิค ใช้เก็บอุปกรณ์อิเลคโทรนิคให้ปลอดภัยจากความชื้น
 • อุตสาหกรรมแอร์ ดูดความชื้นจากอุปกรณ์
 • ส่งออก ป้องกันความเสียหายจากความชื้น ระหว่างการขนส่งที่ต้องใช้ระยะเวลานาน
 • คลังสินค้า ป้องกันสินค้าที่ที่มีราคาสูง จากความเสียหายที่เกิดจากความชื้น ระหว่างจัดเก็บรักษา

สำหรับใช้ในครัวเรือน

 • อาหารแห้ง ป้องกันความเสียหายจากความชื้น และช่วยรักษาความสดและความกรอบของอาหาร
 • ยาและเวชภัณฑ์ ช่วยรักษาคุณภาพยา
 • อุปกรณ์ถ่ายภาพ ป้องกันฟิล์มเสื่อมคุณภาพจากความชื้น และป้องกันกล้องถ่ายรูปเสียหายจากความชื้น
 • ดอกไม้แห้ง ใช้สำหรับผลิตดอกไม้แห้งเพื่องานศิลปกรรม และช่วยรักษาความสวยงามของดอกไม้แห้งให้คงทนตลอดไป

ประโยชน์ของ

 • สามารถดูดความชื้นได้ถึง 30 % ของน้ำหนักตัวเอง
 • ไม่มีวันหมดอายุ หากเก็บในที่ที่ไม่มีอากาศ หรือความชื้น
 • ไม่ใช่ วัตถุไวไฟ
 • บรรจุได้หลากหลายขนาด สะดวกในการเลือกใช้
 • สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้โดยวิธีการอบที่ อุณหภูมิ 180 C เป็นเวลา 2 ชม.

บรรจุภัณฑ์

ซิลิก้า เจล (Silica Gel) สามารถบรรจุได้ทั้ง ซองพลาสติก, ซองกระดาษ, ซองกระดาษเยื่อ, ถุงผ้า,
แบ่งบรรจุ ขนาด 1 – 2,000 กรัม
แบบกระสอบ กระสอบละ 25 กิโลกรัม

สารดูดความชื้น ซิลิก้าเจล ยังมีประโยชน์ดังนี้

– ดูดความชื้นได้ถึง 30% (จากน้ำหนักสุทธิ)
– ในกรณีที่ไม่ได้ใช้งาน สามารถจัดเก็บไว้ได้นานไม่มีวันหมดอายุ

สารดูดความชื้น ซิลิก้า เจล จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับดูดซับความชื้นให้ผลิตภัณฑ์ของคุณ สามารถส่งถึงมือลูกค้าได้สมบูรณ์ 100% อุตสาหกรรมอาหาร เบเกอรี่ ควรมีสารดูดความชื้นเพื่อคงความกรอบและอร่อยของผลิตภัณฑ์ เช่น คุกกี้ หรือผู้จำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็ควรมีสารดูดความชื้นแนบไปพร้อมกับสินค้า เพื่อลดปัญหาความขัดข้องที่ไม่ควรเกิดขึ้น

การป้องกันไว้ก่อนย่อมปลอดภัยกว่าการแก้ไขเมื่อเกิดปัญหา โดยเฉพาะปัญหาที่ไม่ควรเกิด หรือมีองค์ประกอบที่ทำให้เกิดปัญหาซึ่งควบคุมได้ยากหรืออยู่เหนือการควบคุม

 

[sgmb id=”1″]